حمایت اکثریت کنگره آمریکا برای یک جمهوری دموکراتیک درایران

 قطعنامه ۱۰۰ در کنگره آمریکا به اکثریت رسید.

 حمایت ۲۲۳نمایندهٔ مردم آمریکا از خواست مردم ایران برای یک جمهوری دموکراتیک

 حمایت از طرح ۱۰ماده‌‌ای خانم مریم رجوی برای آینده ایران

 اسامی نمایندگان امضاکننده در سایت رسمی کنگره آمریکا اعلام شد.

 در میان امضاکنندگان قطعنامه اسامی شماری از اعضای رهبری کنگره از هر دو حزب، 

رؤسای ۱۱کمیته از ۲۰کمیته کنگره و رؤسای ۶۰زیرکمیته و ۲۸تن اعضای کمیته خارجی به چشم می‌خورد..

 حمایت اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا از یک قطعنامه در ۵۰روز اول کنگره کم‌سابقه است.

 قطعنامه تصریح می‌کند قیام کنونی که توسط زنان رهبری شده و «در صدها شهر در سراسر ایران ماهها ادامه داشته» است «ریشه در بیش از چهار دهه مقاومت سازمان‌ یافته علیه دیکتاتوری ایران» دارد.

 قطعنامه ۱۰۰ تصریح می‌کند مردم ایران از آزادی‌های اساسی خود محروم شده‌اند و به همین دلیل دیکتاتوری سلطنتی و استبداد مذهبی را هم‌ چنان‌که در شعارهای تظاهرات آنها مشهود است رد می‌کنند.

 قطعنامه نقض حقوق‌بشر در ایران علیه مخالفان از جمله قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۷

و سرکوب تظاهرات سیاسی در سالهای ۱۳۷۸، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۶ را محکوم می‌کند.

 قطعنامه بر گزارش ۱۳ژانویه ۲۰۲۲ سازمان ملل تأکید می‌کند که از جامعهٔ بین‌المللی می‌خواهد رویدادهای نمادینی که در طولانی‌مدت با مصونیت دائمی مواجه بوده‌اند از جمله ناپدید شدنهای اجباری و اعدام‌های فراقانونی و خودسرانه در سال۱۳۶۷ و اعتراضات آبان ۱۳۹۸ را مورد حسابرسی قرار دهد.

 قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی در سال۱۹۸۸ (۱۳۶۷) بر اساس یک فتوا برای اعدام همه زندانیان سرموضع مقاومت ایران صورت گرفت متعاقباً کمیسیونهای مرگ در ۲۸تیر ۱۳۶۷ برای اجرای این فتوا تشکیل شدند که شامل رئیس‌جمهور کنونی رژیم ایران ابراهیم رئیسی یک مقام وزارت اطلاعات و یک دادستان حکومتی بودند.

 در ۳۰ژوئن ۲۰۱۸ (۹تیر  ۱۳۹۷) دهها هزار نفر در پاریس در گردهمایی ایران آزاد شرکت داشته و از مدافعان یک جمهوری دموکراتیک بر اساس جدایی دین و دولت و یک ایران غیراتمی و طرح ۱۰ماده‌‌ای خانم مریم رجوی برای آینده ایران حمایت کرده‌اند.

 بنابراین تصمیم گرفته شد که مجلس نمایندگان:

(۱)

 توطئه‌ها و حملات تروریستی رژیم ایران در گذشته و حال علیه شهروندان و مقامات ایالات متحده و هم‌چنین مخالفان ایرانی از جمله توطئه تروریستی علیه گردهمایی «ایران آزاد ۲۰۱۸-آلترناتیو» در پاریس، را محکوم می‌کند.

(۲)

 از ارگانهای ذیربط دولت ایالات متحده می‌خواهد تا با متحدان اروپایی شامل کشورهای بالکان منطقه‌ای که رژیم ایران حضورش را درآن افزایش داده همکاری کنند. تا رژیم ایران را به‌خاطر نقض امتیازات دیپلماتیک مورد حسابرسی قراردهند و ازاین کشورها بخواهند که از فعالیت‌های مخرب نمایندگی‌های دیپلماتیک رژیم ایران با هدف بستن این مکان ها و اخراج مأموران آنها جلوگیری کنند.

(۳)

 در کنار مردم ایران که از حقوق خود برای آزادی علیه سرکوب به ‌صورت مشروع دفاع می‌کنند می‌ایستد و کشتار وحشیانه تظاهر کنندگان توسط رژیم ایران را محکوم می‌کند.

(۴)

 حق مردم ایران برای مبارزه درراستای برقراری یک جمهوری دموکراتیک بر اساس جدایی دین و دولت و یک ایران غیراتمی را به ‌رسمیت می‌شناسد. 

 قطعنامه ۱۰۰ که نخستین بار در ۸فوریه، ۱۹بهمن ۱۴۰۱ توسط ۱۶۶تن از نمایندگان به‌عنوان آورندگان اولیه به ثبت رسید خشم رژیم آخوندی را به ‌شدت برانگیخت.

– 

بلافاصله نمایندگان رسمی و غیررسمی رژیم شامل رئیسی جلاد و امیرعبداللهیان وزیر خارجه ولایت فقیه به همراه لابی رژیم نایاک و بقایای سلطنت در یک بسیج بی‌سابقه آورندگان قطعنامه را مورد تهاجم قرار دادند تا امضای خود را پس بگیرند و از پیوستن نمایندگان دیگر جلوگیری کنند.

 ماشین دروغ‌ پردازی رژیم آخوندی با همکاری بقایای ساواک و سلطنت مدفون با دهها هزار 

ایمیل و نامه ماشینی و مجعول و ترتیب دادن طومارهای ساختگی دفاتر نمایندگان را بمباران کردند اما نتوانستند حتی یک نماینده را متزلزل کنند بر عکس در فاصله کمتر از یک ماه تعداد امضاکنندگان قطعنامه اکثریت کنگره را پشت سرگذاشت.