حملات هوایی جنگنده های فرانسوی بر علیه مواضع داعش از صبح امروز آغاز شد

در پی اعلام آمادگی دولت فرانسه برای شرکت جنگ و حملات هوایی علیه نیروهای تروریستی داعش در عراق، صبح امروز جنگنده های فرانسوی اولین حملات هوایی خود علیه مواضع داعش را انجام دادند.

درهمین رابطه خبرگزاری فرانسه از پاریس گزارش داد که دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد که جنگنده های فرانسوی صبح امروز نخستین حمله هوایی خود را علیه مواضع داعش در عراق انجام دادند.

دولت فرانسه تعداد زیادی از جنگنده های خود را طی روزهای اخیر به پایگاههای نظامی خود در امارات متحده عربی اعزام کرده است. طی هفته جاری هواپیماهای رافال فرانسه که در این پایگاهها مستقر هستند، به ماموریت های شناسایی در عراق مبادرت کرده بودند.

در پی اعلام  تصمیم فرانسه از سوی رئیس جمهور این کشور برای هدف قرار دادن مواضع تروریستهای داعش در عراق، دولت آمریکا روز گذشته از این تصمیم بسیار استقبال کرد.