حمله شدید باند خامنه‌ای به ارایش نوه خمینی

محمد حسن قدیری ابیانه سفیر سابق ایران در مکزیک از حضور نعیمه اشراقی، نوه خمینی، با آرایش در محافل عمومی بشدت انتقاد کرد و گفت وی شایستگی هیچ مسئولیتی را ندارد

به گزارش خبرنگارالبرز وی از انتشار تصاویری از نعیمه اشراقی، نوه خمینی، ابراز تاسف کرده وگفته است: متاسفانه تصاویری از تصاویری از خانم نعیمه اشراقی نوه حضرت امام (ره) منتشر میشود که نه با شأن یک بانوی مسلمان مناسبت دارد، و نه شایسته ی خانواده ی امام (ره) است. این در حالی است که ایشان ادعا می کند که دیگران امام را خوب نشناخته اند!

محمد حسن قدیری همچنین افزوده است : ظاهر شدن با این آرایش در ملأ عام و در حضور نامحرمان چه ضرورتی دارد؟ آن هم برای یکی از منسوبین امام (ره) که باید الگوی اجتماع باشند؛ در همه ی ابعاد، چه ظاهر و پوشش، چه گفتار و اظهارنظر و اتخاذ مواضع.

وی تصریح کرد: این رفتار نامناسب از سوی ایشان، و بی تفاوتی همسرشان صلاحیت هر دو را در بدست گرفتن برخی مسئولیتها زیر سؤال میبرد. چرا باید کسی با این ظاهر نامناسب به سمت معاونت شرکت نفت کیش منصوب شود؟

قدیری افزود: باید از کسی که میگوید «جدی نگرفتن زنان خطای بزرگی است» پرسید آیا جدی بودن زن به تحریک شهوات نامحرمان بستگی دارد؟

 

بنده معتقدم آنچه که باید قبل از هر چیز جدی گرفته شود، وقوع اینگونه خطاهای رفتاری از سوی افرادی همچون ایشان است. زیرا به نظر میرسد زنی از خاندان امام (ره) که چنین رفتاری از وی سر میزند، شایستگی هیچ مسئولیتی در نظامی که همان امام پایه گذاری کرده است را ندارد.