حمله مجدد موشکی به کمپ لیبرتی

بر اساس اطلاعیه صاده از شورای ملی مقاومت، در ساعت 5.50دقیقه امروز بعداز ظهر به وقت محلی وبا حداقل 20 انفجار صورت گرفته است.

تا کنون تلفات انسانی گزارش نشده است.

بر اساس این گزارش،تعداد قابل توجهی از موشک های کانال های آب در بخش جنوبی اردوگاه رسید

خبرهای تکمیلی متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.