حمله منجر به سرنگونی اسد

ordoganرجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه می گويد، هدف هر گونه مداخله نظامی بين المللی در سوريه بايد سرنگونی حکومت بشار اسد باشد.

اردوغان با اشاره به عمليات ناتو در جنگ کوزوو که منجر به تغيير حکومت در صربستان شد، گفت، يک عمليات يک يا دو روزه در سوريه کافی نيست.

وی افزود: بايد خونريزی را در سوريه متوقف کرد. هدف حمله بايد حکومت بشار را به حدی تضعيف کند که منجر به سرنگونی وی شود.

به آتش کشيدن کودکان با بمبهای آتش زا يا ناپالم

همزمان با ادامه اقدامات ديپلوماتيک در سوريه، خونريزی نيز ادامه دارد. اين گزارشی از حمله توسط رژيم اسد است که منجر به مجروح شدن دهها کودک شده است.

شبکه جهانی تلویزیون بی بی سی در گزارشی با پخش تصاویری تکاندهنده اعلام کرد: اين پتوهای کهنه برای پوشاندن اجساد است. هيچ کرامت انسانی در رابطه با اين اجساد نيست. کلمات قادر نيستند آنچه در اين جا اتفاق افتاده را بيان کنند. در پايان روز، هنگامی که کودکان از مدرسه به خانه باز می گشتند، يک بمب حرارت زا پرتاب شد و باعث کشته شدن بيش از ده نفر شد. بسياری را نيز در درد و عذاب باقی گذاشت.

گزارشگر تلويزيون بی.بی.سی جهانی گفت؛ با فيلمبردار به محلی که اين حادثه اتفاق افتاده بود، رفتيم. مدير اين مدرسه گفت؛ ”اين هولناک ترين صحنه زندگی من بود. ما تصاوير تکاندهنده در تلويزيونها زياد ديده و داستانهای بسياری شنيده ايم، اما هيچ کدام با اين صحنه قابل قياس نيستند. فجيع ترين لحظه در زندگی انسان زمانی است که شاهد مرگ کودکی در برابر چشمان خود باشيد و هيچ کاری نتوانيد برايش بکنيد. مردم در اثر انفجار بمب، آتش گرفته و به هر طرف فرار می کردند. اما جايی برای التيام درد خود نداشتند. هيچ کجا امن نيست. اين است سرنوشت مردم سوريه.

شاهدان گفتند جتهای جنگی بارها از بالای سرشان پرواز کرده بودند. به نظر می رسيد که هواپيما دنبال هدف خود می گشت. در طول اين جنگ همواره تجمع مردم هدف بمبارانها بوده اند، نانواييها، بازارها، بيمارستانها و مدارس. هنوز می توان بوی ماده شيميايی که به اين نقطه اصابت کرد را استشمام نمود.

گزارشگر تلويزيون بی.بی.سی جهانی افزود، من قادر نيستم وحشتی که اين هواپيما آن روز خلق کرد را تصور کنم. …قربانيان را مانند مردگان متحرک می آوردند. معلوم نيست که در داخل بمب چه چيزی گذاشته شده بود. اما جراحات و ترکشها نشان دهنده اين است که يا بمب ناپالم بوده يا بمب حرارت زا. آثاری از جراحت ترکش يا خونريزی در بدن قربانيان ديده نمی شد. فقط سوختگی وحشتناک.