خاتمی دایناسور تهران: جمله “خانواده اکثر بی حجابها دزد هستند” را ناخواسته گفتم!!!!

احمد خاتمی دایناسور سیرک نماز جمعه در توضیحی درباره خطبه‌اش مبنی بر این که خانواده اکثر بی‌حجاب‌ها دزد هستند، گفته است: «تردیدی ندارم این جمله را ناخواسته به زبان آورده‌ام.»  باید به این جانی گفت: ناخواسته نگفتی بلکه به خواسته رهبر درمانده ات خامنه ای گفته ای ولی یادت نمیاید.

وی ابتدا منکر این جمله شدو گفت من این را نگفتم، اما دو روز پیش با انتشار فایل صوتی این ادعای دایناسور، زیر سئوال رفت.

 خاتمی مجبور شد اقرار کند که به میل خودش این را پذیرفته است و گفت: اینجانب در خطبه گذشته که در تاریخ ۱۷ تیر ۱۴۰۱ ایراد شد در یادداشت خود که همه خطبه‌ها را قبل از ایراد می‌نویسم، این جمله را ندیدم که اکثر بی حجاب‌ها از خانواده‌های دزدها هستند و در تلویزیون هم ندیدم، لذا به این باور رسیدم که آن را نگفتم و آن را در خطبه این هفته ۷ مرداد ۱۴۰۱ ابراز کردم، ولی بعد از نماز برخی نمازگزاران محترم جمعه گفتند که در خطبه قبل گفته‌اید بنابراین تردیدی ندارم که این جمله سبق لسان و ناخواسته بوده است. بهار نیوز