خالی بودن حوزه های رای تا بعد از ظهر و ترفند های رژیم برای شلوغ نشان دادن حوزه ها

shoraنمایش انتخابات – شماره ۳۲

 خالی بودن حوزه های رای تا بعد از ظهر و ترفند های رژیم برای شلوغ نشان دادن حوزه ها.

یک میلیون نیروی سرکوب برای جلوگیری از اعتراضهای اجتماعی و اخلال در شبکه کامپیوتری رژیم.

رژیم آخوندی به منظور ظاهر سازی و برای اینکه بر کسادی انتخابات ریاست جمهوری سرپوش بگذارد، همزمان انتخابات شوراهای شهر را نیز برگزار می‌کند تا حضور افراد در حوزه های رأی  گیری بیشتر شود. به خصوص که رأی گیری برای شوراهای شهر از نظر اجرایی زمان بیشتری می برد. به عنوان نمونه   در تهران شرکت کنندگان باید اسامی ۳۱ نفر را برای شورای شهر بنویسند که وقت زیادی می‌گیرد و در نتیجه هر شرکت کننده مجبور است زمان بسیار بیشتری در حوزه رأی‌گیری توقف کند. مجریان انتخابات کسانی را که برای شرکت در انتخابات شورای شهر مراجعه می‌کنند، مجبور می کنند ابتدا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.

به گزارش ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور،  ۶ساعت پس از شروع رأی گیری، در جنوب تهران از جمله خیابان بازرگان (مدرس ارشاد)، منطقه فلاح، راه آهن و شهرری، میدان گمرک، مسجد صاحب الزمان در خیابان کلانتری، تعداد بسیار کمی پای صندوقهای رأی رفتند. مردم در خیابانها ، مغازه ها و اتوبوسها با اشاره به فقر و گرانی کمرشکن می‌گویند که «سگ زرد برادر شغال است» و به هیچیک از نامزدهای دستچین شده رژیم رأی نخواهند داد.

در یکی از حوزه های منطقه ۱۹تهران در حالی که هیچکس برای رأی دادن نرفته بود صرفاً ۲۵نفر کارگزاران و عوامل اجرایی رژیم و نیروهای امنیتی در حوزه دیده می‌شوند. رژیم آخوندی بیش از یک میلیون نفر را برای جلوگیری از اعتراضات اجتماعی در جریان انتخابات اختصاص داده است.

همزمان از صبح جمعه سیستمهای شبکه های کامپیوتری انتخابات در مناطق مختلف مختل بوده است و کارشناسان رژیم صرفاً توانستند ۶۰درصد سیستمها را راه اندازی کنند و ۴۰درصد سیستمها نمیتوانند اطلاعات را از ستادهای مناطق به فرمانداری و وزارت کشور ارسال کنند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۴خرداد۱۳۹۲ (۱۴ژوئن۲۰۱۳)