خامنه‌ای به روشنی در هراس از شعله ‌ور شدن آتش قیام، دست به کشتار زندانیان زده و ۲۰زندانی را تنها در ۴روز اعدام کرده است

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران  دراطلاعیه ای امروز ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۲ ازتشدید قتل واعدام زندانیان خبر داد.

در این میان سیاست مماشات با آخوندها در واقع مشوق رژیم در اعدام و کشتار است .

اطلاعیه شورای ملی مقاومت را درلینک زیرمطالعه کنید.

خانم مریم رجوی در ارتباط با این اعدام‌های جنایتکارانه گفت خامنه‌ای ضحاک در بن‌بست سرنگونی، با افزایش اعدامها و شکنجه می‌خواهد به عمر رژیمش اضافه کند اما دیگر به آخر خط رسیده است. تنها ۱۳ اعدام جنایتکارانه طی دو روز در زندانهای گوهر‌دشت، اصفهان، کرمان و ایلام و ماکو. یک زندانی زن در میان قربانیان است. این سومین زنی است که طی ۱۰روز گذشته اعدام شده است. هم‌چنان‌که روز گذشته در جلسه پارلمان ایتالیا تأکید کردم: رژیم برای مقابله با وضعیت انفجاری جامعه، راهی جز سرکوب و اعدام نیافته است. سیاست مماشات و امتیاز دادن به رژیم آخوندی مشوق رژیم در اعدام و کشتار است. به این سیاست باید خاتمه داد.