خامنه ای مسئول تمامی جنايات در سوريه

syriaarmiژنرال سليم ادريس: خامنه ای مسئول همه جناياتی است که در سوريه اتفاق می افتد.

به گزارش تلویزیون الجزيره جان کری در اجلاس دوستان سوريه در قطر گفت که معتقد است که راه حل بايد سياسی باشد و نه نظامی و البته دوستان سوريه در حال گفتگو در مورد کنفرانس صلح در ژنو بودند شايد اين کنفرانس ماه آينده در ژنو برگزار شود، اميدهای شما برای اين کنفرانس چيست و آيا فکر می کنيد اين کنفرانس هيچ گونه گفتگوی هدفداری را می تواند در بر داشته باشد؟
ژنرال سليم ادريس در پاسخ اظهار داشت اگر در تعادل قوای صحنه تغييری ايجاد نشود کنفرانس ژنو هيچ معنی ندارد. اين موضوعی بسيار ساده، بسيار روشن و بسيار صريح است. ما بايد بگوييم که انتظار هيچ چيزی از جانب بشار اسد يا روسها و يا از جانب رژيم ايران نداريم.

بشار الآن رئيس جمهور سوريه نيست کسانی که همه چيز را در سوريه کنترل می کنند و جنگ را کنترل می کنند و با مقاومت مقابله می کنند مقامهای رژيم ايران هستند. علی خامنه ای کسی است که مسئول هر اتفاقی است که در سوريه در جريان است. نيروهای نظامی رژيم ايران و حزب الله به ما هيچ چيزی در ژنو نخواهند داد.
به طور خيلی صريح می توانم بگويم که اگر ما تسليحات و مهمات کافی و تسليحات کارا و کيفی دريافت نکنيم به ژنو نخواهيم رفت. بايد به بشار و رژيم ايران و به شخص پوتين نشان دهيم که ما رزمندگان بسيار قدرتمندی در صحنه هستيم و می توانيم پيروز شويم و می توانيم تعادل صحنه را تغيير دهيم و دستان ما دستان بالاتر در سوريه خواهد بود.