خامنه ای نهاد سرکوب کم آورده؟!

خامنه ای نهاد سرکوب کم آورده؟!

در خبرها آمده است که قوه قضاییه آخوندها  به ریاست اژه ای  طرح تشکیل سازمان حفاظت و اطلاعات را به مجلس برده . هدف این است که یک سازمان جدید سرکوب در کنار وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و حفاظت فراجا به خیل نیروهای  سرکوب اضافه شود

شکی نیست که این بخشی از اقدامات خامنه ای برای کسب آمادی در مقابل قیام مردم است که قطعا در تقدیر است …

مطالعه بیشتر در  ایران آزادی https://fa.iranfreedom.org/کابوس-براندازی-و-تاسیس-یک-سازمان-جدید-س/

ایران آزادی 

کابوس براندازی و تاسیس یک سازمان جدید سرکوب!

خامنه ای در آستانه سالگرد قیام و خیز برداشتن جامعه ایران برای قیامی دوباره برای سرنگونی و براندازی حکومت دست به تاسیس سازمان جدید سرکوب زد. به نوشته رسانه‌های