خبرنگار ایرانی‌تبار واشینگتن‌پست در ایران محاکمه می‌شود

ليلا احسان، وکيل مدافع جيسون رضائيان، خبرنگار زندانی روزنامه واشينگتن‌پست در ايران، گفت که قرار است موکل‌ وی به اتهام «جاسوسی»، «همکاری با دولت‌های متخاصم»، «جمع‌آوری اطلاعات محرمانه» و «تبليغ عليه جمهوری اسلامی» محاکمه شود.

رضائیان که به عنوان مسئول دفتر روزنامه واشنگتن‌پست در ایران کار می‎‌کرد، ماه جولایگذشته به همراه همسرش بازداشت شد، اما اتهاماتش اعلام نشده بود. خانم صالحی همسر رضائیان پس از مدتی با وثيقه آزاد شد.

این محاکمه عکس العملهای بینالمللی را برانگیخته است.

در همین رابطه کاخ سفيد و وزارت امور خارجه آمريکا، اتهامات مطرح شده عليه جيسون رضائيان، خبرنگار زندانی روزنامه واشينگتن‌پست در ايران را «بی‌اساس» توصيف و آنها را رد کرده‌اند.

مارتين بارون، سردبير اجراي روزنامه واشينگتن‌پست نیز اتهامات علیه رضائیان را  «پوچ و بی‌اساس» توصيف کرد وخواستار آزادی او شده است.اين روزنامه، گفته که اتهامات مطرح شده عليه آقای رضائيان «نمی‌توانستند مضحک‌تر از اين باشند.»