خبرنگار واشنگتن پست به همراه 3 تن دیگر توسط نیروهای امنیتی در تهران دستگیر شدند

مقامات آمریکایی و روزنامه واشنگتن پست خبر از دستگیری سه تبعه آمریکایی – که یکی از آنان نماینده واشنگتن پست در ایران است – را دادند.

جیسون رضاییان تبعه ی آمریکایی و خبرنگار واشنگتن پست در تهران و همسرش یگانه – که تبعه ی ایرانی می باشد – به همراه دو خبرنگار آزاد و عکاس تبعه ی آمریکایی بعد از ظهر روز سه شنبه 31 شهریور در تهران دستگیر شدند.

خانواده رضائیان می گویند که در حال حاضر نمی خواهند دراین باره نظری ابراز کنند.

ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که  مقامهای آمریکایی از بازداشت سه شهروند آمریکایی در تهران خبر دارند.

کمیته حمایت از روزنامه نگاران، مستقر در نیویورک با انتشار بیانیه ای خواستار آزادی فوری این روزنامه نگاران شده است.