خبرگزاری رويتر: مذاکرات رژيم ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی بدون هیچ پيشرفتی پايان يافت

در حالی که امروز رژیم مذاکرات خود را با 5+1 در اتریش آغاز می کند، روز گذشته خبرگزاری رويتر گزارش داد: مذاکرات آژانس بين المللی انرژی اتمي و رژيم ايران در وين بعد از 3ساعت بدون اعلان هيچ اقدام جديدی برای کمک به کاهش نگرانيها از فعاليتهای اتمی رژيم ايران پايان يافت. روشن نيست که پيشرفتی بوده باشد
اين ابهام هم روشن نشد که راهگشايی در اين مسأله بوده است يا خير.
برخلاف روال معمول، هيچ يک از طرفها هيچ اظهارنظری بعد از گفتگوها نکردند. قرار است رژيم ايران تا 15 مه اطلاعاتی را در مورد چاشنی هايی که می توانند برای يک انفجار اتمی به کار روند ارائه کند. آنها مشخص نکردند که چه زمانی مجدداً ملاقات می کنند.

فقدان يک نتيجه روشن ممکن است ديپلوماتهای غربی را که خواهان حرکت هرچه سريعتر رژيم ايران برای برطرف شدن نگرانی از برنامه اتمی رژيم ايران است، دلسرد کند.