خبرگزاری رویترز: بغداد بزودی مورد هجوم شورشیان عراقی قرار خواهد گرفت

خبرگزاری رویتر به نقل از مقامهای ارشد امنیتی عراق و آمریکا گزارش داد شورشیان سنی با ایجاد شبکه های خاموش در داخل پایتخت به منظور اقدام در ساعت صفر برای حمله به بغداد آماده می شوند.

یک مقام امنیتی ارشد عراق گفت: هزاران عضو شبکه خاموش در غرب بغداد و در حومه های پایتخت در حالت آماده ولی خاموش به سر می برند.

وی افزود: هدف آنها نفوذ به منطقه سبز (منطقه حفاظت شده) است تا آن را به عنوان یک پیروزی تبلیغاتی به کار گرفته و سپس در بخشهایی از غرب بغداد و مناطق دور افتاده تر اقدام کنند.

این مقام گفت: شبکه های خاموش زیادی در بغداد وجود دارد

رویتر افزود: فردی که خود را به عنوان عضوی از این شبکه ها معرفی می کرد و از الانبار است، گفت او به عنوان یک کارگر در بغداد کار می کند در حالی که به طور مخفیانه هماهنگی اطلاعاتی خود را انجام می دهد.

این فرد گفت: حمله به پایتخت به زودی صورت خواهد گرفت. این حمله هر لحظه ممکن است صورت گیرد ما طرحهای غافلگیر کننده ای داریم.