خبرگزاری رویترز: یک گزارش محرمانه سازمان ملل متحد فاش کرد که ایران بدنبال موشک بالستیک است

موشک قاره پیماخبرگزاری رويتر خبر داد: يک گزارش محرمانه سازمان ملل متحد می گويد رژيم ايران به دنبال توسعه موشکهای بالستيک می باشد. اين امر نقض تحريمهای ملل متحد و چالشی جدی بر سر راه مذاکرات 6 قدرت برای مهار برنامه اتمی رژيم ايران می باشد.

کارشناسان ملل متحد گفتند، ”رژيم ايران به توسعه برنامه موشکهای بالستيکی و فضايی خود ادامه می دهد“ ، اين کارشناسان می گويند راه اندازی يک سايت جديد پرتاب موشک نزديک شاهرود و يک مجتمع بزرگتر پرتاب موشک و ماهواره در مرکز فضايی خمينی در سمنان در حال اتمام است.

يک مقام ارشد دولت آمريکا که اظهاراتش توسط خبرگزاری رويتر مخابره می شد، گفت:
توانمنديهای بالستيکی رژيم تهران، بايد موضوع مذاکرات باشد، چرا که قطعنامه های شورای امنيت به تأکيد می گويد با هر نوع توانمندی موشکی پرتاب تسليحات اتمی، بايد مقابله شود.

در قطعنامه سال 2010 شورای امنيت، ممنوعيت توليد موشکهايی با توانايی حمل کلاهک اتمی منظور شده است.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: