خبرگزاری سپاه پاسداران: مجاهدين، هدايت گر عوامل آشوب در داخل

sarkoob2درحالي كه ولي فقيه ارتجاع از برهم خوردن مهندسي انتخابات و بالاگرفتن شقه وشكاف حتي در باند غالب هراسان شده است، وحشت از بروز اعتراضات و تظاهرات سراپاي نظام را فرامي گيرد.

خبرگزاري سپاه پاسداران تحت عنوان« بازتوليد رمز تقلب در انتخابات، خط مشترك فتنه و مجاهدين» هشدار داد: «با نزديك شدن به زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري، فتنه‌گران فراري و مجاهدين، در حركتي هماهنگ دوباره به بازتوليد خط القاي تقلب در انتخابات همانند سال 88 روي آورده‌اند».
خبرگزاري سپاه پاسداران به‌نقل از منابع وزارت اطلاعات به نام مؤسسه راهبردي ديده‌بان افزود: «مجاهدين كه دقيقاً 4سال پيش حركتي هماهنگ با فتنه در ايران را اجرا مي‌كردند و حتي در برخي مواقع خود هدايت‌گر عوامل آشوب در داخل بودند، از هم‌اكنون خط تقلب را در پيش گرفته و سعي دارند از اين طريق شركت در انتخابات را بي‌تأثير نشان دهند. گفتني است با نزديكي به زمان برگزاري انتخابات گروههاي معارض نظام همانند سال 88 در اقدامات خود كاملاً هماهنگ عمل مي‌كنند و حركت‌هاي مشابه را با ادبيات‌ متفاوت دنبال مي‌كنند.
در همين حال درميان كشمكشهاي انتخاباتي كه به درگيريها و اعتراضات كشيده شده است، جوانان هرفرصتي را را براي شعارهاي ضد حكومتي مغتنم مي شمارند و به رغم تلاش رژيم براي بستن خطوط اينترنتي و ارتباطي تصاويري از درگيريها و اعتراضات درصحنه هاي مختلف ازجمله در ورزشگاهها روي اينترنت قرار مي دهند.