خردکردن 800 بشقاب ماهواره زير چرخهاي تانك توسط سپاه پاسداران

نیروی سرکوبگر سپاه پاسداران شیراز در سایت خود نوشت که  800 بشقاب و گیرنده ماهواره را زیرچرخهای خود له کرده است.

سپاه سرکوبگر اعلم داشت «آنتن و ریسور» دریافت شبکه‌های ماهواره يی را زير چرخهاي نفربرهاي زرهي و غلطك «بطور نمادین » و به عنوان «اقدامی ارزشی برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان انقلاب و نظام» و «باحضور مسئولان استان و شهر شيراز» له كرده است.

این در حالی است که روحانی رئیس جمهور ارتجاع در یک دروغ اشکار در سفر به نیویورک در شوراي روابط خارجي اعلام داشت «در ايران همه به راحتي به شبكه‌هاي ماهواره دسترسي دارند، حتي روي پشت بامهاي هر روستايي آنتن ماهواره مي بينيد».

سايت پاسداران در استان فارس در همين رابطه نوشت: «در شیراز تانکهای سپاه به جنگ آنتنهای ماهواره رفتند» و افزود: اين «دومین مرحله از امحاء دستگاههای جمع آوری شده بود كه تنها در یکی از پایگاههای متولی طرح مبارزه با شبکه های ماهواره يی» انجام شد. پاسداران بر روي چند بشقاب ماهواره پرچم آمريكا و شعار «مرگ بر آمريكا» نصب كرده بودند.
پیش از این نیز خبرگزاری مهر از قول  جنتي وزير فرهنگ و ارشاد گزارش داده بود که وی با ابراز نگراني از اين كه حدود ۶۰درصد مردم تهران از ماهواره استفاده مي‌كنند گفته بود: امروز امكان دسترسي آزاد به اطلاعات، ماهواره ها و اينترنت…موجب شده طي يك تهاجم فرهنگي الگوهاي غلط و ضدارزشي در جامعه ما نمود پيدا كند».
انزجار مردم ایران از کانلهای تلوزیونی داخلی  رژیم و رویکرد انها به رسانه های خارج از کشور از جمله رویکرد مردم به سیمای ازادی هراس مقامات رژیم را چند برابر کرده است.
پ
يش از اين سركردگان رژيم آخوندي از جمله معاون تلويزيون رژيم گفته بود: «سیمای آزادی كه مربوط به فعالیت [مجاهدين]  است از جمله رسانه هایی هستند كه متأسفانه به بیشتر خانه های ایرانی نفوذ كرده است». وي ضمن ابراز وحشت از «دوبرابر شدن ميزان روى آوردن مردم به ماهواره» «روند گسترش» آن در جامعه را «بسیار نگران كننده» خواند.