خرید و فروش رأی و صحنه سازی برای خبرنگاران

در کرج شماری از بسیجیان و نیروهای اطلاعاتی در ساعت ۱۱ با چندین اتوبوس به شعبه های اخذ رأی منتقل کردند تا تحت عنوان رأی دهنده صف تشکیل دهند و نشان بدهند که جمعیت زیادی برای رأی دادن مراجعه کرده اند، کمی بعد خبرنگاران خارجی را به همان شعبه ها بردند تا گزارش تهیه کنند.

حدود ۵۰ تن از مزدوران نیز قبل از رسیدن خبرنگاران به میدان هفت حوض نارمک منتقل شدند تا نشان دهند، حوزه رای گیری شلوغ است. تمامی حوزه های اطراف این محل کاملا خلوت بود.

در شعبه رای گیری بنت الهدی در ایلام رای افراد را به قیمت ۱۰هزار تومان می خریدند و به نام کاندیدای مورد نظر می نوشتند. در یکی دیگر از شعبات، آرای بیسوادان را آشکارا تغییر دادند و به اسم کاندیدای دیگر نوشتند .

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۴خرداد۱۳۹۲ (۱۴ژوئن۲۰۱۳)