خط فقر دامنگیر پزشکان ایران شد!

شاید باورش سخت باشد اما آمارهای رسمی حاکی از آن است که پزشکان ایران هم به جمع فقیران پیوستند. معمولا پزشکان در کشورهایی با در آمد متوسط جزو اقشار متوسط به بالا محسوب می شوند. پزشکی در ایران هم یکی از مشاغل پر درآمد محسوب می شد اما ۴۴ سال حاکمیت جهل و خرافه و غارت بر این مملکت چه آورده است که شیره جانش را هم کشیده است. پزشکان اکنون به جمع فقیران پیوستند و از خط فقر سقوط کردند…

چه عوامل و چه دست‌هایی به چنین فاجعه ای دامن زده است؟ مطالعه بیشتر در این زمینه در مقاله زیر:

https://fa.iranfreedom.org/پزشکان-هم-به-زیر-خط-فقر-کشیده-شدند/

ایران آزادی

رئیس انجمن متخصصان داخلی با بیان اینکه حدود ۱۵ تا ۲۵هزار نفر از پزشکان به دلیل اینکه درآمد کافی نداشته‌اند برای دریافت پروانه مراجعه نکرده و در اثر فقر به