خودروهای ساخت دانش بنیانهای رژیم در سیل، حل و مچاله شده اند!!!!

دانش بنیانهای خامنه ای، رکورد بیسابقه ای زدند و اتوموبیلهای رژیم خودرو در مقابل سیل له و مچاله میشود. اگر جای دیگری در دنیا چنین خودرویی پیدا کردید جایزه دارید.

نماینده مجلس اخوندی از مرودشت و پاسارگاد با انتشار عکسی از یک پراید به شدت له شده در سیل استهبان در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: احتمالا اگر سیل چند ساعت بیشتر طول می‌کشید، این خودرو ساخت سایپا در آب حل می‌شد. 

در این روزها که سیل ویرانگر گریبان مردم را گرفته، عکس‌های از پراید مچاله و مقاومت کم آنها در برابر سیل هم در حال انتشار است .ارابه‌های مرگی که حتی توان مقاومت در جریان آب را ندارند.

همچنین یک شهروند فیلمی از لاشه مچاله شده یک پراید در روستای گلدره منتشر کرده که تقریبا چیزی از آن باقی نمانده است.

گفته می‌شود صاحب خودرو چند کیلومتر پایین‌تر از روستای گلدره در مسیل رودخانه، درحالی لاشه پراید مچاله شده خودرو را پیدا کرد که دیگر هیچ  کاربردی ندارد.

خودروی تخریب شده در سیل طالقان، فقط یک چرخ مانده