خودنویس – خر رنگ میکنیم آن هم چه رنگی! رنگ متالیک! روحانی %50.7، قالیباف %16.6

entesabat22و اینکه نزدیک به 73 درصد واجدین شرایط در رای گیری شرکت کرده‌اند، خدا بدهد قوت! دروغ گفتن آخوندها هم دیگر مثل گذشته نیست! سابق برین عکس امام را در ماه نشان ملت می‌دادند حتی روشنفکرها هم نمی‌فهمیدند که دارن فریب می‌خورند!

باور بفرمایید خر رنگ کردن ملاها (مارمولک‌ها) هم دیگر مثل گذشته نیست! حتی در تقلب هم ضعیف عمل می‌کنند. یکی نیست به اینها بگوید خوب احمق‌ها اگر مثلا قرار بود روحانی ببازد همه می‌دانند که شما در باطل اعلام کردن صندوق‌های رای ید طولایی دارید، کافی بود چند صد هزار رای را باطل کنید تا کار به مرحله دوم برسد و آنگاه با کمی دستکاری برنده شوید. این بدان معنی است که آسید علی آقا تصمیم داشته روحانی بیاید تا با غرب سازش کنند. ولی هم رندان می‌دانند و هم مارمولک‌ها که دیگر با تقلب هم نمی‌توان جلو سرنگونی را گرفت. اگر می‌بینید که روحانی با یک نمره ناپلئونی در مرحله اول برنده می‌شود به این دلیل است که مارمولک‌ها می‌ترسیدند در بین این دو مرحله باز مردم به خیابان‌ها بریزند و کار خراب شود. هم زمان خیلی موجه تر جلوه می‌کند اگر نوکران حلقه بگوش رهبری (باقیمانده کاندیدها منهای روحانی) در مجموع چیزی حدود 49 و اندی درصد رای بیاورند تا هم آسید علی آقا بتواند بگویید ببینید من هنوز نیمه ملت را در ید قدرت خود دارم و هم بتواند بگوید که مخالفین با این همه زور زدن تنها نیمه جمعیت هستند. همزمان با این اعداد و ارقام غیرقابل باور (شرکت نزدیک 73 درصد واجدین شرایط) می‌خواهند به دنیا بگویند ببینید ما هنوز قادریم مردم را کنترل کنیم!

تنها دلیل پیروزی روحانی هم این است که می‌خواهند به گمان خودشان با یک دوران اصلاح طلبی (بخوانید اسهال طلبی) دیگر دوبار زمان را برگردانند به سالهای 83-84.

شعبده بازی انتصابات این دوره چنان تابلو شده بود که به راحتی قابل پیشبینی بود. همانگونه که دیدیم روحانی قرار است محلل ازدواج نامیمون با غرب باشد!

بسی خیال باطل! دیگر تا شورشهای کور گرسنگان زمانی باقی نمانده و این پدیده روحانی فقط و فقط برای تزریق کمی امید در ملت گرسنه است، تا بلکه از شورش‌ها تا حد امکان کاسته شود، تا به خیال خودشان بتوانند پشت پرده با غرب سازش کنند و مثلا به خیال آسید علی آقای مارمولک، سوریه را بدهند و همراه با عقب نشینی اتمی، اجازه ماندن بر سر قدرت را از غرب بگیرند، عجب خیال باطلی!

اتفاقا به عرض ملوکانه باید رساند که غرب نیاز به گوشمالی دارد تا دیگر کسی مثل صدام و قزافی و اسد نتواند برای غرب گردن کشی کنند. اتفاقا یقین من بر این است که دیر یا زود غرب مجبور است دکان همه این کشورها را تخته کند تا هم از رشد اقتصادی هیولا گونه چین جلوگیری کند و هم مافیای پوتین را زیر سلطه خود بگیرد وگرنه غرب در کلیت‌اش خواهد مرد.

به عرض ملوکانه باید برسانم که این دشمنی غرب از روی دشمنی کور نیست، بلکه بیشتر برای راز بقای خودشان است که دشمنی می‌ورزند وگرنه حاضر بودند با شما که هیچ بلکه با سگ ولایت هم وارد بده بستان شوند!