خود سوزی دو پیرو اهل حق در همدان و کرمانشاه

بنا به اطلاعات رسیده یکی از پیروان دین یاری (اهل حق) بنام حسن رضوی ساکن همدان در اعتراض به تراشیدن سبیل یکی از همکیشانش بنام کیومرث تمناک توسط مسولین زندان همدان در تاریخ ۱۴خرداد ماه در برابر فرمانداری همدان خود را به آتش کشید.

نامبرده  با ۶۰ درصد سوختگی در یکی از بیمارستانهای تهران تحت تدابیر امنیتی بستری است. بصورتیکه حتی خانواده اش تا کنون موفق به ملاقات نامبرده نشده اند.

سبیل  برای مردان در نزد پیروان دین یاری (اهل حق)  دارای تقدس و احترام می باشد.

بر اساس گزارش فعالان حقوق بشر در ایران،  روز چهارشنبه ۱۵ خرداد ماه نیز یکی دیگر  از پیروان دین یاری بنام نیکمرد طاهری ساکن صحنه کرمانشاه در ادامه اعتراض به توهین و هتک حرمت مسئولین زندان همدان به یکی از همکیشانش بنام کیومرث تمناک مبنی بر تراشیدن سبیل نامبرده که به اجبار و توسط ۵ نفر از نیروهای امنیتی زندان انجام گرفت، در برابر فرمانداری همدان خود را به آتش کشید.

نامبرده قبل از رسیدن به بیمارستان جان باخت.

بر اساس این گزارش پیکر نیکمرد طاهری روز پنج شنبه ۱۶ خرداد ماه توسط نیروهای امنیتی همدان به شهر صحنه انتقال و تحت تدابیر شدید امنیتی به خاک سپرده شد.

قابل توضیح است که اخبار مربوط به خود سوزی ۲ تن از پیروان دین یاری در هیچ رسانه داخلی انعکاس داده نشده است.