خود سوزی یک هموطن در مقابل وزارت نفت، هنگام بازدید آخوند روحانی

به گزارش رسانه های حکومتی ایران، هموطنی که یکی از کارکنان صعنت نفت ایران در جنوب کشور بوده است در مقابل وزارت نفت دست به خود سوزی زد.

این مرد 58 ساله دقیقا هنگام ورود آخوند روحانی به این وزارتخانه خود را به آتش کشید.
خبرگزاری حکومتی فارس میزان سوختگی این فرد – که از ذکر نامش خود داری شده است – را 55 درصد اعلام کرد.
این معترض به سرعت توسط آمبولانس به بیمارستان انتقال پیدا کرده است.