دادگاهی در هلند: خمینی و کشتار بیش از ۲۰ هزار مخالف خود پس از انقلاب

یک دادگاه ویژه و سمبلیک در هلند که پرونده نقض حقوق بشر در ایران پس از انقلاب ۱۹۷۹ را پیگیری می کند، اعلام کرد، خمینی در ۲۰ سال زمامت خود ۲۰ هزار نفر از مخالفان را به قتل رساند.

به گزارش العربیه این دادگاه به منظور زمینه سازی برای آغاز محاکمه رسمی، با انتشار گزارشی اعلام کرد که رژیم ایران در دهه هشتاد میلادی ۲۰ هزار از مخالفان سیاسی را کشته است.

بر اساس این گزارش مراحل محاکمه با حضور کارمندانی از دیوان بین المللی، کارشناسان قانونی، دانشگاهیان و نجات یافته گان از اعدام های دهه هشتاد میلادی در زندان های ایران، برگزار شد.

در صورت آماده نبودن شرایط برگزاری دادگاهی رسمی ، حقوق دادنان و فعالان حقوق بشری به تشکیل دادگاههای سمبلیک روی می آورند.

در گزارش این دادگاه هلندی به جزئیات قتل و شکنجه زندانیان که در برخی حالت ها منجر به خودکشی نیز گردیده اشاره شده است.

در بخش دیگری از این گزارش به جنایت های رژیم ایران علیه قومیت های ایرانی از جمله عرب ها ، کردها و نیز بهائی ها اشاره شده است.