دادگاه عالی سوئد درخواست تجدید نظرمقام سابق زندان ایران را رد کرد 

دیوان عالی کشور امروز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که حبس ابد حمید نوری از تجدیدنظر برخوردار نخواهد شد.

در آذرماه، دادگاه تجدیدنظر نوری را به اتهام دست داشتن در قتل عام زندانیان سیاسی در ایران به حبس ابد به اتهام جنایات فاحش علیه بشریت و ۲۴ فقره قتل محکوم کرد.

بنابراین، حکم دادگاه تجدیدنظر پابرجاست، در حالی که دادگاه عالی درخواست تجدیدنظر او را برای تبرئه رد می‌کند.

حمید نوری اکنون باید دوران محکومیت خود را در سوئد آغاز کند. با این حال، شایعاتی در مورد تبادل احتمالی زندانیان بین سوئد و رژیم ایران وجود دارد. رسانه ها و کارشناسان می گویند که سوئد ممکن است نوری را در ازای یوهان فلودروس، مقام سوئدی اتحادیه اروپا که پس از کیفرخواست بر اساس اتهامات واهی به عنوان گروگان رژیم در ایران نگهداری می شود، آزاد کند.