دادگاه کنیا دو تروریست رژیم اخوندی را مجرم شناخت

خبرگزاری فرانسهه، روز پنجشنبه 12 اردیبهشت، از نايروبی پایتخت کنیا، گزارش داد که یک دادگاه کنيا دو تن از ايادی نيروی قدس وابسته به رژيم ايران را به جرم توطئه تروريستی محکوم شناخت.

kenia

احمد ابوالفتحی محمد و سید منصور حسینی

این دو ايرانی احمد محمد و سيد منصور حسینی نام دارند و در تابستان گذشته به جرم در اختيار داشتن 15 کيلو مواد منفجره برای بمب گذاری، دستگير شده بودند..

این دادگاه اعلام داشت اين دو تن که مواد منفجره را در شهر بندری مومباسا مخفی کرده بودند در ارتباط با شبکه يی بودند که قصد بمب گذاری در مومباسا و نايروبی را داشته است. قاضی کياری گفت من هيچ ترديدی ندارم که آنها جزيی از شبکه يی هستند که مواد انفجاری را در آنجا گذاشت.

خبرگزاری فرانسه افزود: مدت محکوميت اين مجرمان تا 15سال حبس خواهد بود. قرار است دادگاه، حکم اين دو را روز دوشنبه اعلام کند.
پليس کنيا، سال گذشته پس از دستگيری تروريستهای رژيم آخوندی، نام آنها را احمد ابوالفتحی و منصور موسوی عنوان کرد.