دانش بنیانهای خامنه ای در خودرو سازی، رکورد زدند، خردشدن شیشه ماشین در اثر باد شدید!!!!+ ویدئو

شیشه های دو خودرو کوئیک تولید سایپا بر اثر باد شدید خرد شد. خبرفوری