دایناسور خبرگان: سگ گردانی، مبارزه با هویت ملی ما است!!!!

یکی از دایناسورهای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم عنوان کرد: امروز با دو تهاجم بزرگ مواجه هستیم که عرصه فرهنگی و اقتصادی است و دشمنان در عرصه نظامی راه به جایی نبردند و در دوران دفاع مقدس شکست خورند، امروز در جبهه اقتصادی و فرهنگی در حال مبارزه هستیم که از تلاش‌های مسئولین قدرشناسی می‌کنیم و امیدواریم بار سنگین گرانی و مشکلات اقتصادی برداشته شود.

اراکی ادامه داد: سگ گردانی مبارزه با هویت ملی ما است و این یک جنگ و نفوذ هویتی است و باید در برابر این گونه تهاجم‌ها ایستادگی کرد و معنا ندارد در قم چنین پدیده‌هایی دیده شود و اگر مسئولان نمی‌توانند اقدامی انجام دهند گروه‌های مردمی باید وارد میدان شدند و جلوی این کار را بگیرند.دیده بان رژیم