دبیر سازمان ملل: روحانی ازادی بیان را افزایش نداده است

دببرکل سازملن ملل، بانکی مون روز سه شنبه طی بیاناتی اظهار داشت که رئیس جمهور جدید رژیم اخوندی، حسن روحانی، ازادی بیان در ایران را افزایش نداده است و اعدامه در این کشور افزایش یافته است.

در گزارشی به کمسیون حقوق بشر سازمان ملل فرستاده شد، بانکی مون گقت که دولت روحانی هیچ کاری برای بهبود ازادی بیان و عقیده، انچه که او در زمان تبلیعات انتخابیش قول داده بود و به ان سوگند یاد کرده بود انجام نداده است.

بانکی مون اضافه کرد «رسانه‌های ایران اعم از چاپی و اینترنتی همچنان با محدودیت‌ و در مواردی با توقیف مواجه هستند.» در ایران هنوز افراد به دلیل ابراز نظر یا بیان عقیده‌ای مخالف حکومت، بازداشت، محاکمه و مجازات میشوند.

او گفت در طی سال گذشته حدود 500 – 625 اعدام در ایران صورت گرفته و حد اقل 40 نفر در نیمه اول ژانویه امسال اعدام شده اند.

وی همچنین افزود که دولت جدید موضع خود را در قبال اعدامها تغییر نداده است و به مانند دولت گذشته از مجازات اعدام به عنوان روش سنگینی برای مبارزاه با مواد مخدر استفاده میکند.