درخواست از دولت سوئد برای محکوم کردن حمله تروریستی به کمپ لیبرتی

s2در پی حمله تروریستی و جنایتکارانه مزدوران خامنه ای به ساکنین بیدفاع لیبرتی در روز گذشته، گروهی از ایرانیان ازاده و هواداران سازمان مجاهدین خلق، به دعوت اتحاد انجمنها برای ایران ازاد، امروز جمعه 30 اکتبر، در مقابل پارلمان سوئد گردهم امده و این حمله جنایتکارانه را محکوم کردند.

صدها نفر شرکت کنندگان در این تظاهرات طی نامه ای رسمی، که توسط نمایندگان انها در محل وزارت خارجه به  اقای توبیاس نیلسون، نماینده این وزارتخانه تحویل داده شد، از دولت سوئد خواستند که عمل جنایتکارانه حمله موشکی به به ساکنین لیبرتی را شدید محکوم کند.

تظاهرات کنندگان در نامه خود به خانم مارگوت والستروم وزیر خارجه سوئد، با اشاره به سراب بودن مدره بودن خسن روحانی و وخیمتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران پس از به انتخاب وی به سمت ریاست جمهوری، و اوضاع شکننده رزیم در زمینه داخلی، ضرورت یک اقدام لازم را برای حفاظت از ساکنان لیبرتی را وظیفه این وزارت خانه دانسته است.

نویسندگان این نامه همچنین از ویر خارجه خواستند تا برای یک تحقیق بیطرفانه برای یافتن عاملین و امرین این حمله تلاش کند تا در در یک دادگاه بینالمللی به محاکمه کشیده شوند.

این نامه در پایان از وزارت خارجه سوئد خواسته است برای به رسمیت شناختن کمپ لیبرتی به عنوان یک اردوگاه پناهندگیحد اکقر تلاش خود را به کار گیرد.