درخواست جدید سوئد برای مهرترورریستی به سپاه پاسداران رژیم ایران 

پس از بررسی اکوت از برنامه های مشکوک قتل رژیم ایران علیه یهودیان سوئد، مجدداً درخواست هایی مبنی بر تروریستی بودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که سازمانی نظامی وسرویس امنیتی مستقیم تابع رهبری مذهبی رژیم ایران است، مطرح شد.سپاه پاسداران به برنامه ریزی تعدادی ازحملات تروریستی وقتل درخارج ازکشورمتهم شده است ودرسال ۲۰۱۹توسط ایالات متحده آمریکا به عنوان تروریست شناخته شده است .

 سپاه پاسداران مظنون به داشتن نقشه های قتل در سوئد است.

طبق گفته مورگان یوهانسون، سخنگوی سیاست خارجی حزب سوسیال دموکرات، ”این فقط اهمیت مهرتروریستی به سپاه پاسداران را گروه تأکید می کند.”

مورگان یوهانسون همچنین ضمن خیلی وحشتناک خواندن این مطلب اضافه می کند که:” این فقط نشان می دهد که سپاه پاسداران ایران نه تنها در ایران مردم خود سرکوب می کند، بلکه بسیار فراتراز مرزهای ایران نیز فعالیت دارد وما می دانیم که آنها چگونه در لبنان و سوریه و در جاهای دیگرازجمله در اروپا و اکنون نیز درسوئد فعال بوده اند.”

حتی در داخل اتحادیه اروپا، این سوال داغ بوده است که آیا سپاه پاسداران باید برچسب تروریست زده شود یا خیر. پارلمان اتحادیه اروپا در ژانویه ۲۰۲۳ رای داد که این سازمان در فهرست سازمان های تروریستی قرار گیرد، اما برای تحقق آن باید در شورای وزیران نیز تصویب شود و این اتفاق نیفتاده است.

ادامه خبررا دررادیوسراسری سوئد درلینک زیردنبال کنید!

https://sverigesradio.se/artikel/nya-kraven-efter-ekots-granskning-terrorstampla-revolutionsgardet