درخواست حسین الله کرم برای استیضاح ظریف و اخطار به روحانی

به گزارش سایت خبری “تبریز بیدار”،پاسدار تروریست حسین الله کرم، دبیر شورای هماهنگی “حزب‌الله” ضمن انتقاد از وزیر فرهنگ و ارشاد گفت که مجلس باید وزیر خارجه را استیضاح کند و به روحانی نیز به دلیل “اشتباهات محاسباتی‌اش” اخطار دهد تا در صورت تکرار بحث عدم کفایت او مطرح شود.

حسین الله کرم گفت که دلواپسی و نگرانی حزب‌الله سه زمینه “فرهنگی”، “هسته‌ای” و “مقاومتی” را در بر می‌گیرد.

الله کرم درباره “نگرانی فرهنگی” حزب‌الله به سیاست فرهنگی علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی، انتقاد کرد و گفت: «متاسفانه وزیر ارشاد خودش را ادامه دهنده راه مهاجرانی و خاتمی می‌داند. به دیدار خاتمی می‌رود و معتقد است که فرهنگ باید خصوصی شده و موانع ممیزی کتاب، مجوز نشریه، بازگشایی خانه سینما و نویسندگان به خود اهل هنر سپرده شود که در نتیجه مرز هنر ارزشی و غیر ارزشی برداشته شود.»