درخواست فرستاده ویژه اتحادیه اروپا از عراق برای تحقيقات بين المللی در مورد قتل عام اشرف

بنا بر گزارش روزنامه الزمان 10 سپتامبر2013 (19 شهريور) ، وزير خارجه هلند به عنوان فرستاده اتحاديه اروپا و همچنين به عنوان وزير خارجه هلند که ميزبان دادگاه جنايی بين المللی است وارد بغداد شد و از نخست وزير عراق نوری المالکی خواست که ديروز از اين دو موضع با او ديدار کرد خواست تا اجازه انجام يک تحقيقات بين المللی در مورد قتل 52 عضو سازمان اپوزيسيون مجاهدين خلق در قرارگاه اشرف را بدهد.

این گزارش فرانس تیمرمن همچنین با اشاره به توصيه دفتر سازمان ملل متحد خواستار فرستاده این موضوع در تماميتش به دادگاه جنايی بين المللی ارجاع داده شود.

دفتر سازمان ملل متحد بعد از ديدار از قرارگاه اشرف اعلام کرد که ساکنان اشرف با شليک گلوله به سر و سينه هايشان کشته شده اند.

اين منابع گفتند که وزير خارجه هلند که قبلاً کشورش اولين گروه از ساکنان اشرف را به عنوان پناهنده سياسی پذيرفته بود به اطلاع مالکی و زيباری رساند که کشورش و اتحاديه اروپا با درخواست سازمان مجاهدين برای تأمين حفاظت بين المللی برای ساکنان اشرف و ساير اعضاء اين سازمان در قرارگاه ليبرتی در بغداد موافق هستند.

اين منابع به الزمان گفتند که وزير خارجه هلند به مسئولان عراقی ابلاغ کرد که ساکنان اشرف به موجب کنوانسيونها و ميثاقهای بين المللی پناهندگی افراد حفاظت شده هستند

تلويزيون الرافدين نيز در بررسی مطبوعات گفت: فرستاده اتحاديه اروپا بغداد را بين دادگاه جنايی بين المللی و يا تحقيقات سازمان ملل در مورد کشتار اشرف مخير کرد».