درخواست پوتین متجاوز از خامنه ای، سوریه ما امدیم، شما بردید حالا در اوکراین شما بیایید !!!

بنظر میرسد که پوتین متجاوز، خامنه ای جنایتکار را متقاعد کرده است که در جنگ اوکراین وارد شود وگرنه انها از سوریه بیرون میکشند و دولت این کشور سرنگون خواهد شد.!!!! به قول مطبوعات رژیم، پوتین اشی با یک من روغن برای خامنه ای و رژیمش ساخته است.

اینکه چرا روسیه میخواهد رژیم را وارد جنگ اوکران کند بسیار مشخص است، میخواهد این جنایت و بی ابرویی بین المللی را با رژیم ایران تقسیم کند، دقیقا مانند سوریه که پوتین در جنگ وارد شد و برای اخوندها به قیمت کشتار مردم این کشور، پیروزی ساخت حالا نیز پوتین متجاوز میخواهد که رژيم اخوندی وارد شود و شاید چوب زیر بغلی برای این متجاوز باشد.

اینکه روسیه چرا میخواهد پهپاد از رژیم ایران بخرد در حالیکه خودش توانایی موشکی و پهپادی دارد و ترکیه هم از کشورهای طرف حسابش است هم مشخص است. هم کمک به گسترش صنایع نظامی رٰژیم است و هم پول ان را از خون مردم اوکراین خواهد پرداخت و هم اینکه صنایع نظامی و سپاه پاسداران را تقویت خواهد کرد.

بهرحال روسیه متجاوز دیگر تنها قادر به ادامه جنگ و چشم اندازی برای پیروزی ندارد و دست به دامن خامنه ای شده است تا نفس تازه ای به جنگ تجاوزکارانه اش بدمد.

وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که میخواهیم در اوکراین پیشروی کنیم و کی یف را بگیریم و حکومت انرا عوض کنیم!!!!!

بنظر میرسد که پوتین با ملاها به توافق رسیده است که پای انها را در جنگ ضد مردمی اوکراین باز کند. روزنامه کیهان در این زمینه مقاله ای توسط چماقدار خامنه ای منتشر کرده است و ورود به جنگ اوکراین را مانند ورود دژخیم قاسم سلیمانی در جنگ با داعش تشبیه کرده است و اشاره کرده که خامنه ای گفت اگر با داعش در عراق و سوریه نمیجنگیدیم الان در داخل ایران باید باانها مبارزه میکردیم!!!! و یاداوری میکند که اگر امروز در اوکراین وارد نشویم ناتو تا داخل مرزهای ما پیش میرود.!!!!!

یکی دیگر از مطبوعات رژیم نیز از وارد شدن رژیم به جنگ در اوکراین استقبال کرده است و میگوید که درست است خامنه ای درمانده ابتدا گفت که جنگ بد است و خواهان صلح هستیم اما بعدا تاکید کرد که مقصر جنگ، ناتو است و باید جلوی انرا بگیریم.!!!!!

در راستای استراتژیکی جدید روسیه و رژيم ایران است که به جای رفع مشکلات معیشتی مردم و گمراه کردن انها، برای قطع کردن اینترنت و سانسور انها با پند پوتین مسئله بدحجابی و بی حجابی راه افتاده است تا در سرکوب مردم و ترساندن انها ، نقش های شوم وابستگی و کشتار و جنگ جامعه عمل بپوشد.

پوتین معتقد است که اوکراین قربانی امریکا شد پس بهتر است که رژیم ایران هم قرمانی مسکو شود تا قبول افتد.