درخواست 20 سال زندان برای جاسوسان رژيم آخوندی در ترکیه

jasoosدادستانی ترکيه برای چهار تن از ماموران اطلاعات رژيم تهران درخواست ۱۵ تا ۲۰ سال زندان کرد.

دادستانی در ادعانامه ۱۱۵ صفحه يی خود اعلام کرده است که اين افراد از طرف نهادهای امنيتی رژيم تهران برای جمع آوری اطلاعات حساس و محرمانه درباره ارتش و وزارت اطلاعات ترکيه اجيرشده بودند.

در ماه اوت سال گذشته نيز هفت نفر به اتهام جاسوسی برای نهادهای امنيتی رژيم تهران در شهر ايغدير ترکيه بازداشت شدند.

اتهام اين افراد تلاش برای ايجاد اغتشاش در مناطق کردنشين و برخی مناطق ديگر ترکيه اعلام شد.

به گزارش روزنامه ترکی تودی زمان، يکی از متهمين اين پرونده در دادگاه اعتراف کرده است که از طرف نيروهای امنيتی رژيم تهران ماموريت داشته است از محل سکونت برخی سیاستمداران به همراه ساختمانهای دولتی و نظامی منطقه عکسبرداری کند.