درنگی بر یک خبر فیک!!

 نعمت فیروزی

اخبار فیک زیادی در راستای شیطان سازی علیه مجاهدین در جریان ۷ ماهه انقلاب، سپهر سیاسی ایران را تحت الشعاع قرار داده است با واکاوی هریک از آن ها بدون تردید سرنخ مستقیم یا غیر مستقیم به وزارت اطلاعات رژیم آخوندی می رسد. جدید ترین خبر از این دست که حماقت سازندگان خبر و مصاحبه کنندگان و رسانه پخش کننده و انعکاس دهنده را یک جا با هم نشان می دهد این است که: همزمان با سفر بچه شاه به اسراییل سه تن از مجاهدین هم! برای دیدار با بچه شاه به اسراییل رفته اند!! 

افتضاح سیاسی سفر بچه شاه به اسراییل و بیرون آمدن حامد اسماعیلیون از ائتلاف موسوم به منشور مهسا که به فروپاشی منشور دیکتاتوری ووابستگی انجامید، عملا منجر به تسویه جبهه خلق و ضدخلق شد و جبهه خلق یک گام بلند انقلابی و رادیکال به جلو برداشت. رژیم آخوندی که این رادیکالیزم را برنمی تابد، درراستای شیطان سازی علیه مجاهدین نیروی محوری انقلاب، مزدورانش را همچون رضا ضرابی و «هالو» و افراد دیگری که در آینده ممکن است وارد شوند را، در فضای مجازی به خدمت گرفته که با دروغ و شایعه مجاهدین را هم شریک این افتضاح کنند! تا مجاهدین را هم به لوث وجود بچه شاه وهم وابستگی به اسراییل بیالایند!! اما پاکی سیاسی مجاهدین در بیش از ۵۷ سال مبارزه با شاه و شیخ همچون خورشید می درخشد. این دروغ مفتضح تر از آن است که بتواند به هدفی برسد. افراط در حماقت بکار رفته در ساخت این خبر مانع از گسترش پخش آن می شود، زیرا باورکننده این خبر را هم رسوا می کند!!