درود بر کسانی که بدون چشم داشت برای ازادی و جلوگیری از تجاوز روسیه ایستادند

رئیس جمهور اوکراین امروز از قصد و نیت پوتین برای ادامه جنگ یا تسلیم پرده برداشت و گفت: این جنگ پایانی ندارد و ما برای دست‌یابی به راه‌حل‌های دیپلماتیک از طریق مذاکرات تلاش کردیم. ما هیچ نشانه‌ای از جانب روسیه نمی‌بینیم که دال بر تمایل آنها برای پایان دادن به جنگ باشد.

زلنسکی عنوان داشت که روسیه بر این باور است که از طریق تهدید هسته‌ای، می‌تواند از مجازات به دلیل جنایت‌های جنگی‌اش رهایی یابد.وی به این امر اشاره کرد که بازار جهانی به دلیل جنگ روسیه دچار کمبودهای غذایی شده است. بهار نیوز