درگذشت مجاهد خلق, لادن پرده شناس

ladan

یادبود مجاهد خلق لادن پرده شناس

با کمال تاسف و با اندوه فراوان، مطلع شدیم که خانم لادن پرده شناس پس از یک دوره طولانی مقاومت در برابر یک بیماری سخت، دار فانی را وداع گفتند.

خانم لادن پرده شناس، یکی از شیرزنان مجاهد و ارزنده ترین مسئولین سازمان مجاهدین خلق ایران در سوئد بودند و تمامی هواداران مقاومت، خاطرات و درسهای بیاد ماندنی بیشماری از ایشان در مبارزه بی امان با رژیم ضد بشری آخوندی و عشق به آزادی میهن در زنجیر دارند.

اتحاد انجمنها برای ایران آزاد، این ضایعه دردناک را به خانواده ایشان و سازمان مجاهدین خلق ایران تسلیت گفته و بر پیمانمان برای نبرد تا سرنگونی دیکتاتوری فاشیستی مذهبی و برپایی حاکمیت مردمی در ایران که آرمان انقلابی خانم لادن پرده شناس بود، دگر بار پای میفشاریم.