درگيري هاي مسلحانه مردم و نيروهاي سرکوبگر امنيتي در فارسان

به گزارش رسيده در پي نا آرامي هاي چند روز گذشته در منطقه فارسان و ده چشمه استان چهار محال بختياري روز چهارشنبه سوم مهر ماه درگيري هاي مسلحانه بين مامورين امنيتي و مردم رخ داد . به گفته منابع مطلع از شهر فارسان هم اکنون سه گروه کوچک از مردم با اسلحه هائی از قبیل کلت و کلاش در کوه هاي اطراف شهرفارسان پناه گرفته و گهگاه با ماموران درگير مي شوند.

بنا به گزارش دانشجو آنلاین اين درگيري ها پس از آن رخ داد که چند روز پيش يک قتل ديگر از سري قتل هاي زنجيره اي در ده چشمه رخ داد و مردمي که از بي کفايتي ماموران سرکوبگر در تامين امنيت نا اميد شده بودند اسلحه به دست گرفته تا امنيت خود و فرزندانشان را تامين کنند . در جريان اين درگيري ها كه از سه روز پيش شروع شده تاكنون سه نفر از مردم و دو مامور انتظامي کشته شده اند.