درگيری در صف گوشت و کشته شدن یک هموطن توسط ایادی رژیم

صبح روز شنبه 21 ارديبهشت در صف يک قصابي در خيابان ملت شهرکرد که گوشت را هرکيلو 2 هزار تومان ارزان تر از بازار به فروش ميرساند، درگيري شد و يک نفر به قتل رسيد.

متاسفانه در يک صف طولاني که مردم از صبح زود براي خريد گوشت تشکيل داده بودند، يک بحث سياسي بر سر موضوع  انتخابات رخ ميدهد و فردي که بدون هيچ منطقي از احمدي نژاد و حکومت دفاع ميکرده، با واکنش شديد مردم مواجه ميشود.  در اين ميان حبيب شيرواني از کارمندان باز نشسته مخابرات، آنچنان عصباني ميشود که شروع به فحاشي به حکومت ميکند.  فرد مدافع رژسم، بدون هيچ اخطار با يک چاقوي کوچک که متصل به رينگ بوکس هم بوده،  به قسمت سمت راست ريه اين فرد ضربه ميزند و مردم در يک لحظه با صداي خر خر و نفس هاي وحشتناک مواجه ميشوند.

بيست دقيقه طول ميشکد تا وي را به  اورژانس برسانند و زمان ورود اورژانس دو اتفاق رخ داده بود. اولا اقاي حبيب شيرواني بعلت شدن جراحات فوت نموده بود و دوما شخص ضارب که نام او مشخص نيست، با ضربات متعدد مردم عصباني بيهوش بر زمين افتاده بود.  در حال حاضر حال عمومي ضارب خوب است.

لازم به ذکر است در برخي ايام هفته يکي دو قصابي در شهرکرد گوشت را ارزانتر از بازار به فروش ميرسانند که به خاطر وضعيت بد معيشتي مردم در ان روزهاي خاص صف هاي طولاني تشکيل ميشود.