در آستانه جلسه شوراي امنيت, كوبلر مأمور ويژه اش را براي ارسال گزارشهاي دروغ بيشتر به ليبرتي مي فرستد

shoraحمله سوم موشكي- شماره 15

در آستانه جلسه شوراي امنيت كوبلر ، مأمور ويژه اش، دوراني را براي ارسال گزارشهاي دروغ بيشتر به ليبرتي مي فرستد.

در آستانه اجلاس شوراي امنيت ملل متحد درباره عراق كه در روز سه شنبه 25تير (16ژوييه) برگزار خواهد شد، كوبلر از روز 18تير (9ژوييه) مسعود دوراني، مأمور ويژه خود را بارديگر به ليبرتي فرستاده تا با اقدامهاي تحريك آميز و سرهم‌بندي كردن دروغهاي بيشرمانه عليه ساكنان، براي آخرين حضور خود در شوراي امنيت خوراك فراهم كند و با گمراه كردن جامعه جهاني و زمينه سازي براي يك كشتار ديگر در ليبرتي آخرين خدماتش را به رژيم آخوندي و دولت عراق به عمل بياورد.

دوراني تا قبل از حمله موشكي 25خرداد (15ژوئن) همه روزه در ليبرتي به گشت و گذار و اذيت و آزار و شكنجه رواني ساكنان مي‌پرداخت، اما به‌طور سؤال برانگيزي از صبح روز حمله به ليبرتي نرفت.

دوراني در روزهاي اخير با مراجعه به ليبرتي، فعالانه از افراد، وسايل و محلهاي گوناگون، عكسبرداري و فيلمبرداري مي‌كند. اين در حاليست كه او هيچ كاري به آثار موشكباران ندارد. ساكنان بارها اعلام كرده اند كه به اهداف او از عكسبرداري مشكوك هستند. بسياري از نقاطي كه او پيش از اين عكسبرداري كرده بود در سومين حمله موشكي به ليبرتي در 25خرداد هدف قرار گرفت.

او رابطه نزديكي با تيم سه نفره صادق محمد كاظم و سرگرد احمد خضير و سروان حيدر عذاب از استخبارات دارد. هر سه نفر در قتل عام هاي اشرف مسئوليت مستقيم دارند و صادق و حيدر به همين خاطر از سوي دادگاه اسپانيا احضار شده اند.

او همواره از اقدامهاي سركوبگرانه و محدوديتهاي اعمال شده از سوي كميته سركوب در نخست وزيري عراق حمايت مي‌كند. در روز 18تير يك خانم مبتلا به سرطان از ساكنان كه به بيمارستاني بغداد منتقل شده بود، به تشخيص پزشك متخصص بايد به صورت اورژانس بستري و تحت درمان قرار مي‌گرفت، ولي نيروهاي عراقي به دستور احمد خضير، بيمار را به زور به ليبرتي باز گرداندند. نمايندگان ساكنان در زماني كه بيمار در بيمارستان بود به دوراني زنگ زدند و از او خواستند، مداخله كند و جلوي بازگشت بيمار را بگيرد، دوراني با وقاحت گفت شما دروغ مي‌گوييد و بيمار نياز به بستري شدن ندارد. اما پس از بازگشت بيمار، بر اثر وخامت وضعيتش و اعتراض پزشك عراقي او را شبانه به بيمارستان برگرداندند.

روز پنجشنبه 20تير (11ژوييه) نيز وقتي نمايندگان ساكنان به عدم انتقال برخي وسايل از اشرف به ليبرتي براي تعويض وسايل آسيب ديده در حمله موشكي اعتراض كردند، دوراني با وقاحت حق را به طرف عراقي داد و گفت ساكنان وسايل تخريب شده را به مأموران عراقي نشان نداده اند. در حاليكه اين وسايل در هفته هاي گذشته هم به نماينده پليس و هم نماينده كميته سركوب نشان داده شده و از آن عكس و فيلم نيز گرفته بودند و وسايل جايگزين نيز از مدتي قبل در اشرف آماده است.

در روز 6خرداد (27مه) 18تن از شخصيتهاي برجسته اروپايي و آمريكايي كه تا قبل از محاصره اشرف توسط نيروهاي عراقي يك يا چند بار از اشرف بازديد كرده بودند در ارتباط با مأموران ويژه كوبلر نوشتند: «متأسفانه ناظرانی که در اصل برای حفاظت حقوق ساکنان از تجاوزات نیروهای عراقی به خدمت گرفته شده بودند، به عنوان همدستان زندانبانان مورد استفاده قرار گرفتند تا ساکنان را شکنجه روانی دهند. یکی از آنها نام مسعود دورانی نام دارند که همراه او از افغانستان به عراق آمده است. رتبه و سابقه اداری آقای دورانی نشان می‌دهد که وی واجد شرایط اشتغال در چنین سمتی نيست.

سرهنگ وسلي مارتين آمريكايي كه در سال 2005 مسئول حفاظت اشرف بوده است در يك گزارش تحقيقي مبسوط تحت عنوان «گزارش تحقيقاتي در مورد اتهامهاي ساكنان كمپ ليبرتي عليه مسعود دوراني، مانيتور يونامي» به تاريخ 31ارديبهشت (31مه2013) در قسمت خلاصه آن مي نويسد «مسعود دوراني يك مشكل است. رفتار او عليه ساكنان، تنشهاي بيشتري را به ساكنان كه شكنجه هاي بيشمار فيزيكي و روحي را از زماني كه دولت عراق مسئوليت امنيت اعضا سازمان مجاهدين خلق را به عهده گرفت تحمل كردهاند، تحميل مي‌كند». وي مي افزايد: «لازم است كه فوراً مسعود دوراني از موقعيت كنوني خود بركنار شده و از تمامي وظايفش در سازمان ملل آزاد شود» و «دبير كل ملل متحد، بان كي مون و معاون دبيركل در امور سياسي سفير جفري فلتمن بايد فوراّ از اينكه مارتين كوبلر يك منبع موثق اطلاعاتي است دست بكشند و در عوض دستور يك تحقيقات مستقل در مورد رفتار مارتين كوبلر و مسعود دوراني را بدهند. مشكل پيدا كردن يك تيم براي تحقيقات صادقانه در سازمان ملل خواهد بود».

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

20تير1392 (11ژوييه 2013)