در بیانیه ای از دانشجویان خواسته شده است که در مقابل نیروهای سرکوبگر دانشگاه بایستند

وضعیت بسیار لرزان و ضعیف رژیم در فاز سرنگونی، چشم انداز پرشکوه ای را نمایان کرده است. در بیانه ای که در دانشگاهها توسط دانشجویان انقلابی پخش شده است از دانشجویان خواسته شده است که در مقابل هر گونه محدودیت به اعتراض دسته جمعی دست بزنند.

روزنامه جوان نوشت: “طی روزهای نخستین بازگشایی دانشگاه‌ها برخی عوامل ضد انقلاب با محوریت چپ‌گراهای به اصطلاح سوسیالیست در یکی از دانشگاه‌های تهران اقدام به صدور بیانیه‌ای تحریک آمیز برای فراخوان دانشجویان به اعتراض دسته‌جمعی علیه هر گونه محدودیت! نموده که البته در صحنه عمل بروز و ظهوری نداشت، اما همین بیانیه مستمسکی شد برای اینکه تشکلی همسو، اقدام به فراخوان و حرکتی برنامه‌ریزی شده کند.”

این انجمن تاسیس شده در دانشگاههای سراسری اعلام کرده است : “گشت‌های موتوری ارشاد در درون دانشگاه تشکیل شده است باید در مقابل هر محدودیت ساختگی حراست مقابله کنیم.”

اما سوزش رژیم از انجا بیشتر شده است مجبور است که اعتراف کند که این حرکت ها در راستای یک مبارزه سازمان یافته مردم ایران و از مطالبات برحق مردم و دانشجویان ایران بوده و هست و میگوید: ” همین شایعات دروغین بهانه‌ای شد تا بازوی رسانه‌ای ضد انقلاب وارد عمل شود و جریان ضد انقلاب از سران گروهک نفاق تا برخی تندروهای اصلاح طلب به میدان بیایند و به استقبال این اتفاق ساختگی بروند. این اقدامات ایذایی بیش از آنکه از پیگیری یک مطالبه دانشجویی نشانی داشته باشد، اثبات این واقعیت است که جریان به اصطلاح چپ به اضمحلال رسیده و برای حفظ بقایای خود به هر ریسمان سستی چنگ می‌زند حال آنکه تعریفی که از جریان چپ دانشجویی پیش از این وجود داشت، فرسنگ‌ها با حرکت‌ها و مطالبات مبتذل فاصله داشت.” روزنامه جوان