در واکنش به استفاده سلاح مزدوران در تجمعات: “اگر مردم سلاح بدست بگیرند شرایط وحشتناک میشود”

یک حقوقدان رژیم در واکنش به ارائه  لایحه دولت رییسی جلاد در اعطای حق استفاده از سلاح به ماموران امنیتی در تجمعات گفت: مطرح شدن این احتمال که هر کسی بتواند با اسلحه به مقابله بپردازد٬ به این دلیل است که می‌خواهند «نیروهای انتظامی» را به همه تعمیم بدهند و اشخاص عادی را هم مشمول نیروهای مسلح کنند!‌ با این توضیح که این مساًله٬ مساًله‌ای بسیار سخت خواهد بود و حتماً تبعاتی سخت در پی خواهد داشت.

وی اضافه کرد: اتفاق تاسف‌بار این است که ظاهراً این تصمیم با هماهنگی با دستگاه قضایی برای قانون شدن مطرح شده است. باید به نمایندگان مجلس متذکر شد٬‌ این مساًله پیغام بسیار بدی دارد و در جامعه نوعی نا امنی را به وجود آورده است. یعنی مردم فکر می‌کنند٬ اعتراض‌ها از این پس وسیع و دامنه‌دار خواهد شد و نیروهای دیگر قادر به کنترل نیستند و به‌همین دلیل به این تصمیم رسیده‌اند که نیروهای غیر مسلح را هم مسلح کنند.

احمدی افزود: خیلی‌ها یادشان است٬ (پاسدار) همدانی در مصاحبه‌ای اینطور عنوان کرد که در خلال حوادث سال ۸۸ از افراد اوباش برای مقابله با مردم استفاده برده‌اند که البته امیدوارم این گفت‌وگو تکذیب شود. چرا که چنین رفتارهایی مردم را از نظام جدا می‌کند و فاصله افکار عمومی با حاکمیت روز به روز بیشتر خواهد شد.

احمدی ادامه داد: همه باید این را در نظر داشته باشند٬ مردم از سر سیری اعتراض نمی‌کنند. وقتی مردم معترض هستند دیگر از هیچ‌چیزی نمی‌ترسند. اما اگر با رفتارهای قهری با مردم روبرو شوند٬ انشقاق ایجاد خواهد شد. اگر غیرنظامی‌ها هم اسلحه دست بیگرند٬ حتما و قطعا به شرایطی وحشتناک دچار خواهیم شد. دیده‌بان ایران