در پی تجمع معترضین در مقابل مجلس جمهوری اسلامی درگیریهای گسترده ای رخ داد

امروز صبح برخی از اعضاء تعاونی های مسکن شهر تهران در مقابل مجل شورای اسلامی دست به تجمعی اعتراضی زدند.

به گزارش خبرگزاری حکومتی تابناک، جمعی از اعضای چند تعاونی مسکن تهران از جمله تعاونی مسکن‌های مربوط به زمین های منطقه سوهانک در مقابل مجلس تجمع کردند.

لازم به ذکر است که با بالاگرفتن اعتراضات از سوی تجمع کنندگان نیروی سرکوبگر انتظامی دست به سرکوب مردم زده و درگیری های گسترده ای رخ داده است.