دستاوردهای جدید اخوندها: فروش کلیه برای پرداخت مهریه!!!!

کلیه، مغز استخوان و یک چهارم کبد؛ از ۱۰۰ میلیون تومان تا ۸۰۰ میلیون تومان را می‌فروشند. برخی هم چندین عضو خود را یکجا برای فروش گذاشته‌اند. البته قائم مقام انجمن اهدای عضو ایرانیان می‌گوید فروش کلیه دیگر مانند سابق نیست. فروشنده‌ها باید تحت نظارت دولت این کار را انجام دهند.

در و دیوارها پر از آگهی فروش اعضای بدن است. بخشی از دیوارها را رنگ کرده‌اند. فروشنده‌ها اما همچنان شماره‌تلفن‌های خود را با خودکار و اسپری و خط ریز و درشت روی آنها ردیف کرده‌اند.


به جز آگهی‌های چسبانده به دیوارها، برخی از فروشندگان و خریداران همدیگر را در سایت فروش اعضای بدن پیدا می‌کنند. مرد جوانی که کلیه خود را فروخته است. و می‌گوید: «می‌خواست چشمش رو عمل کنه. گفت برای به خاطر بچه‌مون هم که شده این کارو بکنیم. وگرنه راضی نمی‌شدم با خودش این کارو کنه.»

یکی به دلیل بدهی و آن یکی برای هزینه‌های ازدواج می‌فروشد. اعضای بدن خود را به حراج گذاشته‌اند تا زندگی مشترکشان را آغاز کنند.برخی هم چند عضو خود را برای فروش گذاشته‌اند. یکی از فروشنده‌ها می‌گوید: «یک چهارم کبد ۳۰۰ میلیون، مغز استخوان ۴۰۰ میلیون و کلیه را هم ۳۰۰ میلیون تومان گذاشته‌ام. من قیمت کمتری دادم..کلیه به قیمت‌های متفاوتی به فروش می‌رود. ۱۰۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون تومان. کبد هم همینطور؛ ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان. مغز استخوان اما تا ۸۰۰ میلیون تومان هم آگهی کرده‌اند.فروشنده‌ها هم در سن‌های مختلفی هستند. ۲۱ ساله، تا ۴۵ ساله. کم بودن سن را به عنوان یک امتیاز برای فروش نوشته‌اند.»مرجع : تجارت نیوز