دستگیری۲۰۰نفر از پرسنل دزد قوه قضاییه هم کاری از پیش نمیبرد

رئیسی جلاد در یک تلاش برای جمع اوری رای و تبلیغات انتخاباتی خود ۲۳۷ دزد دستگاه خود را معرفی کرد. این قاتل قوه قضاییه خبر ندارد که خون شهیدان قتل عام شده را نمیشود با این چیزها پاک کرد. چیزی هم که در این رژیم کم نیست، دزد و قاچاقچی و فاسد در همه سیستمها منجلمه در دفتر خامنه ای و قالیباف به وفور دیده میشود و این تبلیغ هم هیچ تاثیری بر. مردم نخواهد داشت. ۴۲سال چاپیدن مردم با ۲۰۰نفر از زیردستان خامنه ای حل نخواهد شد.

در چند روز گذشته از دزدیهای کلان قالیباف در شهرداری تهران و چیزی حدود ۳۰۰۰میلیارد تومان در مطبوعات رژیم منعکس شد. با گرفتن ۲۰۰نفر نمیشود این ننگها را پاک کرد و اگر این جلاد واقعا بدنبال دستگیری دزد است یک قلم همین قالیباف را که دستش را گرفته دستگیر کند. تمامی مدارک و اسناد هم موجود است و نیازی به زحمت هم نیست. اگر چه همه بخوبی میدانند که دزد و غارتگر اصلی خامنه ای است.

مردم ایران بخوبی این رژیم را شناخته اند و اگر خود رئیسی جلاد هم دستگیر شود در انتخابات شرکت نخواهند کرد. رای مردم ایران سرنگونی است و خواهان یک جمهوری دمکراتیک با جدایی دین و از دولت است و مطمئن باشید که نخواهید توانست مردم را فریب بدهید.

سخنگوی قوه جنایتکار قضاییه اعلام کرد ۲۳۷نفر از کارچاق کن و. دلال و دزد را در این قوه شناسایی کرده است که ۲۰۰نفر انها را. دستگیر کرده است.

به نوشته مثلث انلاین، اسماعیلی دستگیری ۱۶۱ وکیل و کارشناس دادگستری، بیش از ۲۰۰ نفر از پرسنل متخلف بخش‌های مختلف قوه قضاییه و تعدادی از سردفتران اسناد رسمی از جمله اقدامات دستگاه قضا بوده است.