دستگیری خانواده های زندانیان سیاسی در مقابل زندان اوین

نظام ضد انسانی جمهوری اسلامی به‌دنبال یورش وحشیانه روز شنبه به تجمع اعتراضی خانواده‌ها و بستگان زندانیان سیاسی و دستگیری بیش از 30تن، روز یکشنبه 1 آذر 1394 نیز در وحشت از تجمع اعتراضی خانواده‌ها و بستگان دستگیر ‌شدگان روز قبل، دست به تمهیدات امنیتی در اطراف زندان اوین زد.

مزدوران لباس‌شخصی و مأموران وزارت اطلاعات همراه با عناصری از گارد ضدشورش اطراف زندان را پوشانده و اجازه ایستادن به کسی نمی‌دهند.

یادآوری می‌شود روز قبل مزدوران شماری از خانواده‌ها و بستگان زندانیان سیاسی را بعد از ضرب و شتم دستگیر کردند.

آقای هاشم زینالی پدر شهید مفقود قیام سعید زینالی و خانم سیمین عوض زاده مادر زندانی سیاسی امید علی شناس، از جمله دستگیر ‌شدگان هستند، برخی از سایر دستگیر ‌شدگان روز قبل عبارتند از خانم شرمین یمنی، پروین سلیمانی، سارا ساعی و آقایان اسماعیل حسینی، علی بابایی از شهرکرد، و خبیر از کرج.

یادآوری می‌شود شماری از تجمع‌کنندگان روز قبل خواستند که همراه سایر دستگیر ‌شدگان به داخل زندان اوین بروند، از جمله دکتر محمدملکی رئیس اسبق دانشگاه تهران که مزدوران وی را با خشونت به بیرون پرت کرده بودند.

رژیم زنان بازداشت شده روز قبل را به زندان قرچک ورامین منتقل کرده و شماری از مردان دستگیر شده از جمله پدرشهید قیام سعید زینالی را به بازداشتگاههای وزارت بدنام اطلاعات منتقل کرده است.