دستگیری دو فعال سیاسی در مراسم سالگرد ندا اقا سلطان

بنا بر گزارشهای دریافتی در در مراسم پنجمین سالگرد شهادت  ندا آقا سلطان, دو زندانی سیاسی سابق آقایان مجید مقدم و بهنام موسیوند بازداشت شدند.

این گزارشها به نقل از  شاهدان عینی میافزاید: ”نیروهای امنیتی با استقرار در اطراف مزار ندا آقا سلطان با ایجاد فضای امنیتی سعی در ممانعت از برگزاری مراسم بر آمدند.“

بر اساس این گزارش، امروز همزمان با سالگرد جانباختن ندا آقا سلطان جمعی از فعالین تصمیم داشتند برای گرامی داشت یاد وی در ساعت ۴:۳۰ دقیقه بر مزار وی حضور بهم رسانند.