دستگیری هواداران مجاهدین و خانواده های مجاهدان اشرف و لیبرتی همزمان با نمایش انتخابات

shora

رژیم آخوندی طی روزهای اخیر، همزمان با نمایش انتخابات ریاست جمهوری، تعدادی از هواداران مجاهدین و خانواده‌های ساکنان اشرف و لیبرتی را بازداشت کرده است.

 خانم فاطمه ضیایی آزاد، آقای حسن صارمی و دو فرزند۲۴و ۲۶ساله وی  و آقای مصطفی از شمار دستگیرشدگان هستند. خانم ضیایی و آقایان  صارمی و مصطفی هر سه از زندانیان دهه ۶۰هستند. تا کنون هیچ اطلاعی ازمحل دستگیری و وضعیت دستگیرشدگان در دست نیست.

آقای حسن صارمی، برادر مجاهد قهرمان علی صارمی، است که در سن ۶۳سالگی پس از تحمل ۲۴سال اسارت در زندانهای شیخ و شاه، صرفاً به خاطر حضور در مراسم گرامیداشت زندانیان سیاسی قتل عام شده در سال ۶۷و به‌خاطر سفر به کمپ اشرف برای دیدن پسرش به دست جلادان رژیم به شهادت رسید.

خانم فاطمه ضیایی آزاد (عظیمی)، ۵۵ساله، مادر دو تن از مجاهدان مستقر در لیبرتی صبح روز شنبه ۱۸خرداد ماه در یورش مأموران وزارت اطلاعات رژیم به منزل مسکونیش دستگیر شد. این در حالی است که وی به خاطر ابتلا به بیماری ام.اس در شرایط جسمی نامساعد و تحت درمان قرار داشت. عوامل اطلاعاتی کلیه وسایل منزل او را بازرسی کردند و وسایل شخصی اش را نیز با خود بردند.

خانم ضیایی در دهه ۶۰به خاطر هواداری از مجاهدین ۵سال را در اسارت به سر برد. در سال ۸۷نیز صرفاً به خاطر دیدار با فرزندانش در شهر اشرف دستگیر شد و به رغم بیماری بیش از دو سال متحمل حبس شد که بیش از سه ماه آن در سلولهای انفرادی بند۲۰۹اوین بود.

نسترن عظیمی، ۲۶ساله، از بستگان خانم ضیایی در کمپ اشرف، در حمله جنایتکارانه ۱۹فروردین ۱۳۹۰نیروهای عراقی به ساکنان کمپ  به شهادت رسید.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۰خرداد۱۳۹۲ (۱۰ژوئن۲۰۱۳)