دستگیری یک گروه پروازگران هنگ گلایدر تبعه اسلواکی به جرم جاسوسی در ایران

خبرگزاری رویتر روز جمعه ۷ تیر خبر داد که ایران یک گروه پنج یا شش نفری هنگ گلایدر تبعه اسلوواکی را به جرم جاسوسی دستگیر کرده است.

این خبرگزاری به نقل از سایت خبری www.sme.sk گزارش داده این گروه متهم شده اند که از پایگاههای نظامی ایران عکسبرداری کرده اند.

وزارت خارجه اسلواکی تائید کرده که از موضوع اطلاع دارند. بوریس گاندل سخنگوی این وزارت خانه گفته است که ما این موضوع را دنبال میکنیم و به اقدامات لازم دست خواهیم زد، ولی توضیح بیشتری نداد.

مقامات ایرانی نیز تا کنون واکنشی به خبر نشان نداده اند.

بر اساس این خبر این گروه  در اواخر ماه مه به ایران سفر کرده ولی حدود سه هفته پیش دستگیر شده اند.